MagGraphDots

Florian Libisch
TU Wien (Technische Universität Wien)
Institut für Theoretische Physik, 136

VSC project / type: 71289 / funded

VSC-4 / status: 2019-10-22 - 2020-10-21 / active
VSC-3 / status: 2019-05-27 - 2021-05-27 / active

[<- Back to: Projects on the VSC overview]